top of page
  • Obrázek autoraZŠ & MŠ Okrouhlá

Vítání dětí v novém školním roce

Úplně poprvé se do školních lavic usadili naši noví prvňáčci. V tento významný den je doprovázeli jejich rodiče. Všichni se zúčastnili zahajovacího ceremoniálu ve třídě školy, při kterém udělovala paní ředitelka každému malému školákovi diplom. Už tradičně popřál prvňáčkům hodně zdaru i starosta Jaroslav Votýpka. Děti se usadily do školních lavic, poznaly svou paní učitelku a některé z nich možná navázaly přátelství, která přetrvají po mnoho let. Přejeme jim chuť poznávat a učit se, mnoho úspěchů a dobrých zážitků.


Přivítali jsme i děti ze druhé a třetí třídy. I těmto přejeme hodně úspěchů ve škole a ať se nadále zlepšují.
bottom of page