top of page

Naše škola

Jsme školou rodinného charakteru. Základní a mateřská škola Okrouhlá je malotřídní škola s jednou třídou a třemi postupnými ročníky prvního stupně základní školy. Součástí školy je jednotřídní mateřská škola pro děti od 3 let do zahájení povinné školní docházky.

IMG_20200109_093240.jpg
full_IMG_20180216_114704.jpg

Jak to u nás vypadá?

Podívejte se na virtuální prohlídku naší školy a školky.

Mateřská škola

Jsme jednotřídní mateřská škola, která leží v poklidném, přírodou obklopeném prostředí malé obce Okrouhlá. Kapacita naší školky je 25 dětí. Děti různých věkových kategorií si spolu denně hrají a vzájemně se od sebe učí. K herním a pohybovým aktivitám využíváme také prostorné školní hřiště a krásnou zahradu s variabilními herními prvky.

 • zdravé prostředí, menší rodinný kolektiv

 • kolektiv dětí různého věku, který přináší mnoho výhod (učení se od starších, vzájemná pomoc a spolupráce starších a mladších dětí)

 • zaměření na jazykovou výchovu, logopedickou prevenci, hudební, taneční, pohybovou a výtvarnou výchovu

 • systematickou přípravu na vstup do základní školy a možnost navázání v naší malotřídní škole

 • zdravé a chutné stravování, individuální dietní úpravy dětem

 • akce pro děti i jejich rodiče, akce zaměřené na příhraniční spolupráci

 • multikulturní výchovu

 • spolupráci malotřídních školek

 • velkou školní zahradu

 • příhraniční spolupráce s partnerskou KiTa Meuselwitz

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 • ředitelka stanoví termín a dobu podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

 • ředitelka respektuje pravidla přijímání dětí dle platného správního řádu

 • předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky

 • zákonný zástupce přijímaného dítěte musí doložit vyjádření dětského lékaře, zda je dítě doporučeno k přijetí do mateřské školy, příp. za jakých podmínek; dítě musí být řádně očkováno (dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)

Ředitelka přijímá děti k předškolnímu vzdělávání dle těchto kritérií:

 • děti v posledním roce před zahájením školní docházky (týká se těch, kteří k 31.8. dosáhnou věku 5 let)

 • děti s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové mateřské školy, tj. katastrální území obce Okrouhlá

 • v případě, že počet uchazečů překročí v daném roce kapacitu maximálního počtu dětí, se pořadí přijímaných dětí sestavuje podle následující bodové tabulky:

V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí vyšší věk (dle data narození).

Základní škola

Jednu třídu zároveň navštěvují děti prvního až třetího ročníku, jedná se tedy o základní školu jednotřídní. Vzdělání však nezná hranic. Jednotřídky naučí děti dovednostem, které by se jinde nenaučily. Starší děti berou ohled na mladší a pomáhají jim a mladší se naučí požádat starší o pomoc. Děti se učí spolupracovat a pomoci si navzájem, zároveň jsou ale vedené i k samostatnosti.

 • jednotřídní základní škola

 • bezpečné rodinné prostředí

 • nižší počet žáků umožňuje rozvoj vzájemné spolupráce žáků, ale i schopnosti žáka spoléhat na sebe a své schopnosti, okamžitou zpětnou vazbu

 • respektování individuálních potřeb a možností každého žáka

 • délka vyučovací hodiny je dána aktivitou dětí

 • děti s výukovými obtížemi a děti s handicapem pracují podle individuálního vzdělávacího plánu

 • školní družina

 • zájmové kroužky ve školní družině

 • zdravá a chutná školní jídelna

 • akce pro děti i rodiče

 • projektové dny

 • spolupráce malotřídních škol

 • příhraniční spolupráce s partnerskou Kita v Meuselwitz

Přijímání dětí k základnímu vzdělání​

Kam dál na našich stránkách

Pokud potřebujete více informací o naší škole a nenašli jste je zde na webových stránkách, můžete se na nás obrátit. V pracovní dny od 7:30 do 15:00 na telefonním čísle 724 838 469 nebo napište na e-mail zsmsokrouhla@seznam.cz

bottom of page