top of page

O nás

IMG_20180216_074822.jpg

Vážení rodiče,

dovolte mi úvodem napsat pár slov o přednostech naší malé školy rodinného charakteru. Tři věci, na kterých si zakládáme: poklidné prostředí malé obce obklopené přírodou, individuální přístup k našim žákům a ochotní zaměstnanci. 

 

Děti různých věkových skupin se spolu denně setkávají v jedné třídě naší mateřské školy, kde si spolu mohou hrát a vzájemně se od sebe učit. Vzhledem k propojení mateřské a základní školy pak mohou pokračovat další tři roky v naší jednotřídce, kde se naučí nejenom číst, psát a počítat, ale především vzájemně spolupracovat a pomáhat si. 

Do školy chodí žáci rádi, a to je pro nás to nejdůležitější.

Mgr.  Ludmila Ornstová

Jsme škola bez zvonění

Základní škola a Mateřská škola Okrouhlá je integrované zařízení. Rozšíření původní jednotřídní MŠ o jednu třídu ZŠ bylo povoleno MŠMT ČR v červenci 1993 k experimentálnímu ověřování.
 

Škola poskytuje kromě své primární výchovně-vzdělávací funkce i sociální zázemí. Přirozený přechod z předškolního zařízení do 1.ročníku ZŠ byl pedagogy školy předpokládán a tato myšlenka byla stěžejní již v projektu nového typu školy pro děti předškolního a mladšího školního věku. Praxe tyto předpoklady potvrdila v plné šíři.

 

V denním životě školy se projevují prvky rodinného života, ve kterém jsou přiměřeně uspokojovány potřeby všech jeho členů, kde nejsou od sebe oddělovány sourozenecké dvojice. Ve škole není preferována vzdělávací složka na úkor výchovné. V praxi se uplatňuje trvalé zaměření na výchovu ke zdravému životnímu stylu,environmentální výchovu, jazykové dovednosti a estetické složky výchovy.

 

Ve výchovném stylu se odráží osobní a citová zainteresovanost všech pracovnic školy.

Pro radost i sportovní vyžití všech dětí vyrostly na zahradě nové variabilní herní prvky a prostorné školní hřiště s umělým povrchem a byla nově zrekonstruována půda, kde nyní sídlí ZŠ a ŠD a kde vznikla setkávací místnost v rámci příhraniční spolupráce.

 

Děkujeme tímto Obecnímu úřadu Okrouhlá za podporu naší školy.

Zaměstnaci škol

Zaměstnanci školy

Ornstova%25CC%2581_edited_edited.png

Mgr. Ludmila Skorová

ředitelka školy, učitelka ZŠ

vzdělání: PF UJEP v Ústí nad Labem, obor Učitelství pro SŠ - německý jazyk a dějepis; FP-H TUL v Liberci, obor Rozšiřující studium učitelství pro 1. stupeň; koordinátor pro projekt příhraniční spolupráce Česka a Německa, výuka pedagogů v rámci udržitelnosti projektu

Mgr_edited_edited.png

Mgr. Hana Drozdová

učitelka ZŠ

vzdělání: PF UJEP v Ústí nad Labem obor Učitelství 1. stupně se specializací na hudební výchovu, dlouholetá praxe v oboru, práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Altmanova%25CC%2581_edited_edited.png

Lenka Altmanová

učitelka MŠ, vedoucí stravování

vzdělání: SPgŠ v Liberci - obor učitelství v MŠ, dlouholetá praxe v oboru, účast na vzdělávacích seminářích pro učitele v MŠ a seminářích o zdravé výživě a integrace žáků s handicapem, výuka NJ dětí v MŠ a žáků v ŠD

P1180909_edited_edited.jpg

Veronika Maňasková

učitelka MŠ


vzdělání: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice

obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kurz znakové řeči, kurz pro začínající učitelky, kurz pro zrakově postížené, kurz pro anglicky mluvící dítě ve školce, kutrz logoprevence

- účast na vzdělávacích seminářích pro učitelé MŠ

- praxe animačních činnostech v hotelu Oreo resort horal, Špindlerův Mlýn

Bienertova%25C3%258C%25C2%2581_edited_ed

Gabriela Bienertová

kuchařka

vystudovala učební obor Kuchař-kuchařka, dlouholetá praxe v gastronomii, účast na seminářích o výživě

Broz%25CC%258Cova%25CC%2581_edited_edite

Kamila Brožová

školnice

školnice, pomocná pedagogická pracovnice, vystudovala obor - prodavačka

Slaninova%25CC%2581_edited_edited.png

Lenka Slaninová

logopedický preventista

vystudovala SPgŠ v Liberci a specializaci logopedie+speciální pedagogika, dlouholetá praxe v oboru, pracovala jako učitelka v MŠ a na ZŠ pro handicapované žáky v České Lípě.

P1180918_edited.jpg

Miluše Vávrová 

vychovatelka ŠD,

asistentka pedagoga

Vzdělávání: Integrovaná střední škola gastronomie a služeb - obor: oděvnictví( ekonomika, řízení), krejčová pro pánské oděvy

akreditovaný vzdělávací program - studium pro asistenty pedagoga,

Boleslavská soukromá střední škola -  obor: předškolní a mimoškolní pedagogika

Školská rada

Školská rada

Členové rady:

  • Martina Votýpková, DiS. - předsedkyně rady (za rodiče)

  • Ing. Tomáš Pácl - člen (za rodiče)

  • Lenka Altmanová - členka (za ZŠ a MŠ)

  • Miluše Vávrová- členka (za ZŠ a MŠ)

  • pan Jaroslav Votýpka - člen (za OÚ)

  • Zuzana Bučková - členka (za OÚ)

Kam dál na našich stránkách

Pokud potřebujete více informací o naší škole a nenašli jste je zde na webových stránkách, můžete se na nás obrátit. V pracovní dny od 7:30 do 15:00 na telefonním čísle 724 838 469 nebo napište na e-mail zsmsokrouhla@seznam.cz

bottom of page