O nás

20200821_074949_edited.jpg

Vážení rodiče,

dovolte mi úvodem napsat pár slov o přednostech naší malé školy rodinného charakteru. Tři věci, na kterých si zakládáme: poklidné prostředí malé obce obklopené přírodou, individuální přístup k našim žákům a ochotní zaměstnanci. 

 

Děti různých věkových skupin se spolu denně setkávají v jedné třídě naší mateřské školy, kde si spolu mohou hrát a vzájemně se od sebe učit. Vzhledem k propojení mateřské a základní školy pak mohou pokračovat další tři roky v naší jednotřídce, kde se naučí nejenom číst, psát a počítat, ale především vzájemně spolupracovat a pomáhat si. 

Do školy chodí žáci rádi, a to je pro nás to nejdůležitější.

Mgr.  Ludmila Ornstová

Jsme škola bez zvonění

Základní škola a Mateřská škola Okrouhlá je integrované zařízení. Rozšíření původní jednotřídní MŠ o jednu třídu ZŠ bylo povoleno MŠMT ČR v červenci 1993 k experimentálnímu ověřování.
 

Škola poskytuje kromě své primární výchovně-vzdělávací funkce i sociální zázemí. Přirozený přechod z předškolního zařízení do 1.ročníku ZŠ byl pedagogy školy předpokládán a tato myšlenka byla stěžejní již v projektu nového typu školy pro děti předškolního a mladšího školního věku. Praxe tyto předpoklady potvrdila v plné šíři.

 

V denním životě školy se projevují prvky rodinného života, ve kterém jsou přiměřeně uspokojovány potřeby všech jeho členů, kde nejsou od sebe oddělovány sourozenecké dvojice. Ve škole není preferována vzdělávací složka na úkor výchovné. V praxi se uplatňuje trvalé zaměření na výchovu ke zdravému životnímu stylu,environmentální výchovu, jazykové dovednosti a estetické složky výchovy.

 

Ve výchovném stylu se odráží osobní a citová zainteresovanost všech pracovnic školy.

Pro radost i sportovní vyžití všech dětí vyrostly na zahradě nové variabilní herní prvky a prostorné školní hřiště s umělým povrchem a byla nově zrekonstruována půda, kde nyní sídlí ZŠ a ŠD a kde vznikla setkávací místnost v rámci příhraniční spolupráce.

 

Děkujeme tímto Obecnímu úřadu Okrouhlá za podporu naší školy.

 

Zaměstnanci školy

Ornstova%25CC%2581_edited_edited.png

Mgr. Ludmila Ornstová

ředitelka školy, učitelka ZŠ

vzdělání: PF UJEP v Ústí nad Labem, obor Učitelství pro SŠ - německý jazyk a dějepis; FP-H TUL v Liberci, obor Rozšiřující studium učitelství pro 1. stupeň; koordinátor pro projekt příhraniční spolupráce Česka a Německa, výuka pedagogů v rámci udržitelnosti projektu

Mgr_edited_edited.png

Mgr. Hana Drozdová

učitelka ZŠ

vzdělání: PF UJEP v Ústí nad Labem obor Učitelství 1. stupně se specializací na hudební výchovu, dlouholetá praxe v oboru, práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Altmanova%25CC%2581_edited_edited.png

Lenka Altmanová

učitelka MŠ, vedoucí stravování

vzdělání: SPgŠ v Liberci - obor učitelství v MŠ, dlouholetá praxe v oboru, účast na vzdělávacích seminářích pro učitele v MŠ a seminářích o zdravé výživě a integrace žáků s handicapem, výuka NJ dětí v MŠ a žáků v ŠD

242720172_414330836786434_5036893365178641057_n.png

Michaela Ryslová, DiS.

učitelka MŠ

učitelka MŠ, vzdělání: Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s v Jihlavě, obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika

Bienertova%25C3%258C%25C2%2581_edited_ed

Gabriela Bienertová

kuchařka

vystudovala učební obor Kuchař-kuchařka, dlouholetá praxe v gastronomii, účast na seminářích o výživě

Broz%25CC%258Cova%25CC%2581_edited_edite

Kamila Brožová

školnice

školnice, pomocná pedagogická pracovnice, vystudovala obor - prodavačka

Slaninova%25CC%2581_edited_edited.png

Lenka Slaninová

logoped

vystudovala SPgŠ v Liberci a specializaci logopedie+speciální pedagogika, dlouholetá praxe v oboru, pracovala jako učitelka v MŠ a na ZŠ pro handicapované žáky v České Lípě.

242624879_276434920971928_4098974245649426041_n.jpg

Bc. Dita Hübnerová

vychovatelka ŠD

 

Vystudovala ISŠ Mladá Boleslav - knihkupectví, UJEP v Ústní nad Labem - Humanitní studia.

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Sofia, Děčín. Osvědčení - Asistent pedagoga.

 

Školská rada

Členové rady:

  • Martina Votýpková, DiS. - předsedkyně rady (za rodiče)

  • Mgr. Ivana Austová - členka (za rodiče)

  • Lenka Altmanová - členka (za ZŠ a MŠ)

  • Bc. Dita Hübnerová- členka (za ZŠ a MŠ)

  • pan Jaroslav Votýpka - člen (za OÚ)

  • Mgr. Eva Kraumanová - členka (za OÚ)

Kam dál na našich stránkách

Pokud potřebujete více informací o naší škole a nenašli jste je zde na webových stránkách, můžete se na nás obrátit. V pracovní dny od 7:30 do 15:00 na telefonním čísle 487 726 050 nebo napište na e-mail zsmsokrouhla@seznam.cz